House Club


NARAMDA HOUSE

# INCHARGE TEACHER NAME HOUSE LEADERS NAME (STUDENT) CULTURAL MINISTER (STUDENT)
1 MISS.CHITRA SHIRKE SOURABHI DUBEY DIVYANSHI CHOUREY

SATLUJ HOUSE

# INCHARGE TEACHER NAME HOUSE LEADERS NAME (STUDENT) DISCIPLINE MINISTER (STUDENT)
1 MRS. MAMTA KHANDAIT RISHABH SAHU KUSHARGRA DIWAN

GANGA HOUSE

# INCHARGE TEACHER NAME HOUSE LEADERS NAME (STUDENT) ENVIRONMENT MINISTER (STUDENT)
1 MRS. PAYAL MEHTO TRIPTI CHOUDHARY EKVIRA TIWARI

KAVERI HOUSE

# INCHARGE TEACHER NAME HOUSE LEADERS NAME (STUDENT) SPORTS MINISTER (STUDENT)
1 MRS. VARSHA MALVIYA SHAIVI PRAJAPATI SAMIKSHA